Orhan Sarıbal: Mera vasfını neden kaldırdınız? Orhan Sarıbal: Mera vasfını neden kaldırdınız?

qBöylece, tasarruf tedbirleri kapsamında koruma hizmetlerinde yapılan bu düzenleme ile kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması hedeflenmektedir.

Editör: Ferit Gücüyener