TRT Haber'e göre, yeni ve sivil anayasa görüşmeleri bu hafta başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarını ziyaret ederek bu süreci başlatacak.

Ayrıca, Genel Kurul'da enerji alanında düzenlemeler içeren bir kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek. Bu teklife göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak LNG olarak dünya piyasalarına sunulabilecek.

Enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yüzde 30'a kadar desteklenecek.

Ayrıca, rezervuarlar, barajlar, ve göller gibi belirli alanlarda yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Diğer taraftan, TBMM'de komisyonlar da çalışmalarına devam edecek. Örneğin, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda farklı kurum ve kuruluşların yetkilileri dinlenecek.

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin salı ve çarşamba günleri grup toplantıları da gerçekleşecek.

Ayrıca, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu da AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplanacak. Bu komisyon toplantısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının yetkilileri kazayla ilgili bilgi verecek.

TBMM'deki bu yoğun gündemde, siyasi partilerin grup toplantıları da önem taşıyor. Meclis'te grupları bulunan siyasi partilerin salı ve çarşamba günleri gerçekleşecek grup toplantıları, önümüzdeki dönemin siyasi tartışmalarına yön verecek konuları ele alacak.

Genel olarak, TBMM'de bu hafta hem anayasa çalışmaları hem de enerji alanındaki düzenlemelerin görüşüleceği önemli bir gündem bekleniyor. Meclis'in farklı komisyonları da çeşitli konular üzerinde çalışmalarına devam edecek.

Akraba silme iddiasına e-Devlet'ten açıklama Akraba silme iddiasına e-Devlet'ten açıklama

Öte yandan, siyasi partilerin grup toplantıları, önümüzdeki dönemde gündeme gelecek konuları ve parti politikalarını tartışmak için önemli bir platform oluşturuyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti liderleriyle yapacağı görüşmeler de yeni anayasa sürecinin başlangıcını ve siyasi uzlaşma arayışlarını yansıtacak önemli adımlardan biri olacak.

Enerji alanındaki düzenlemeler ise Türkiye'nin enerji politikalarında yapılacak değişiklikleri ve enerji verimliliği konusundaki hedefleri belirleyecek nitelikte. Doğalgazın sıvılaştırılarak dünya piyasalarına sunulması gibi adımlar, enerji arz güvenliği ve ekonomik etkinlik açısından önem taşıyor.

TBMM'deki komisyonların çalışmaları da çeşitli alanlarda önemli bilgi ve kararların alınmasına katkı sağlayacak. Özellikle İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun toplantısı, maden güvenliği ve işçi sağlığı konularında alınacak önlemlerin gündeme gelmesini sağlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu haftaki gündemi, ülkenin temel meselelerini ve politika önceliklerini ele alarak önemli kararların alınmasına zemin hazırlayacak. Siyasi partilerin grup toplantıları ve komisyonların çalışmaları, mevcut konuların derinlemesine tartışılmasını ve çözüm yollarının aranmasını sağlayacak.

Editör: Serpil Çoksürer