Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu alınması gerekecek. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene, günde bir adetle sınırlandırılacak ve SGK, aynı hastanede aynı hasta için günde sadece bir uzaktan muayene ücretini karşılayacak.

Reçete ve Rapor Yazılabilecek

Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar gerçekleştirecek. SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servis başvuruları hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak. Doktorlar, muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete yazabilecek ve ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden alınabilecek. Ayrıca doktorlar, hasta için e-rapor da düzenleyebilecek.

Gürsu Belediyesi'nden Çölyak hastalarına özel kahvaltı Gürsu Belediyesi'nden Çölyak hastalarına özel kahvaltı

Hangi Hastaneler Kapsamda?

Uzaktan muayene hizmeti, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşlarında verilecek. İkinci basamak hastaneler, eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinden (TIP merkezleri) ve entegre ilçe hastanelerinden oluşuyor. Üçüncü basamak ise eğitim ve araştırma hastanelerini kapsıyor. Tüm şehir hastaneleri üçüncü basamakta yer alıyor.

İhtiyaç Halinde Hastaneye Gidilecek

Uzaktan sağlık hizmeti, gerekli bilişim teknolojisi altyapısına sahip ve bakanlıkça izinli hastanelerde sunulacak. Sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilecek. Doktorlar, gerekli gördüklerinde hastaların yüz yüze muayene için hastaneye gitmesini önerebilecek. Ayrıca, giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık verileri ölçülüp takip edilebilecek.

Salgınla Başladı, 2022'de Yönetmelik Yayınlandı

Koronavirüs salgını döneminde karantinadaki hastalar için uzaktan muayene yapılabiliyordu. Sağlık Bakanlığı, 2022 yılında konuyla ilgili yönetmelik yayımladı. Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik, Şubat 2022’de yürürlüğe girdi.

Uzaktan Sağlık Hizmetinin Avantajları

Uzaktan sağlık hizmetleri, özellikle kırsal ve erişimi zor bölgelerde yaşayanlar için önemli avantajlar sunuyor. Hastaların, uzak mesafelerdeki sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda kalmadan sağlık hizmeti alabilmesi, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, pandemi gibi acil durumlarda bulaş riskini azaltarak toplum sağlığını koruma açısından büyük fayda sağlıyor.

Dijital Sağlık ve Giyilebilir Teknolojiler

Uzaktan muayene süreçlerinde dijital sağlık teknolojileri ve giyilebilir cihazlar önemli bir rol oynayacak. Hastalar, giyilebilir cihazlar sayesinde kalp ritmi, kan basıncı gibi hayati verilerini doktorlarına anlık olarak iletebilecek. Bu sayede, doktorlar hastaların sağlık durumlarını daha yakından takip edebilecek ve gerekli müdahaleleri zamanında yapabilecekler.

Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm

Uzaktan sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, sağlık sektöründe önemli bir dönüşümün habercisi. Teknolojinin sağlık alanında daha etkin kullanılması, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini artıracak. Ayrıca, bu dönüşüm sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifletecek ve sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulmasını sağlayacak.

Uzaktan Muayenenin Geleceği

Sağlık Bakanlığı’nın bu adımı, Türkiye’de uzaktan sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması için önemli bir başlangıç. Gelecekte, uzaktan muayene ve diğer dijital sağlık hizmetlerinin daha da gelişmesi ve çeşitlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda, yeni teknolojilerin entegrasyonu ve sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi, hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişimini sağlayacak.

Kullanıcı Deneyimleri ve Geri Bildirimler

Sağlık Bakanlığı, uzaktan muayene hizmetlerinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak için kullanıcı geri bildirimlerine büyük önem verecek. Hastalar ve sağlık çalışanlarından gelen geri bildirimler doğrultusunda hizmetlerin kalitesi sürekli olarak iyileştirilecek ve ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirilecek.

Sonuç

Uzaktan muayene uygulamasının SGK tarafından karşılanması, sağlık hizmetlerine erişimde önemli bir kolaylık sağlayacak. Hastaların zamandan ve maliyetten tasarruf etmesi, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırırken, sağlık sektöründe dijitalleşme ve teknoloji entegrasyonu sürecini hızlandıracak. Sağlık Bakanlığı’nın bu adımı, Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde dijital dönüşümünü destekleyen önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Editör: Ferit Gücüyener