Seminer, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşiyor ve 10’dan fazla ilin belediye kütüphanelerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşiyor. Türkiye'deki kütüphanecilik projeleri, çalışmalar ve hedeflerin ele alındığı bu seminerde katılımcılar ortak çalışmaları tartışıyorlar.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala, organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını belirtti ve Nilüfer kütüphanelerinin farklı illerdeki kütüphanelerle yakın işbirliği içinde olduğunu vurguladı.

B U L E N T Y I L M A Z

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz, halk kütüphaneleriyle başlayan bölge seminerlerinin öneminin arttığını ve belediye kütüphanelerinin katılımının bu seminerlerin genişlemesini sağladığını belirtti.

Seminerde ayrıca Günışığı Kitaplığı ve Yayın Yönetmeni Mine Soysal, belediyelerin kütüphanecilik konusundaki artan önemine dikkat çekti ve Nilüfer Belediyesi'nin bu alanda Türkiye'ye örnek olduğunu vurguladı.

Başkan Aydın açıkladı! Türkiye’de ilk olacak proje Başkan Aydın açıkladı! Türkiye’de ilk olacak proje

Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, seminerin halk kütüphanelerinde değişime katkı sağladığını ve yapılacak sunumların kütüphanecilik alanında ufuk açacağını belirtti.

S A F A K B A B A P A L A (2)

Seminerin ilk gününde, katılımcı belediyelerin temsilcileri 'Nilüfer’de kütüphanecilik hizmetleri ve etkinlikleri', 'Kütüphaneler için kapsayıcı yaklaşımlar', 'Çocukların bilgiye erişimi nasıl sağlanır?', 'Belediye kütüphanelerinde iyi uygulama örnekleri' konularında sunumlar yaparak bilgi ve deneyimlerini paylaştılar.

Seminerin ikinci gününde halkla ilişkiler perspektifinin değerlendirilmesi, mesleki sorunlar ve değerlendirmeler ele alınacak ve son olarak Nilüfer Kütüphaneleri gezisiyle seminer sona erecek.

S A F A K B A B A P A L A (1)

Editör: Ferit Gücüyener