Kamuda tasarruf paketi açıklandı

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı

Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla gerçekleştirilen basın toplantısında, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" kamuoyuyla paylaşıldı. Paketin amacı, kamu harcamalarında disiplini sağlamak ve verimliliği artırmaktır.

Enflasyon ve Mali Disiplin

Bakan Şimşek, enflasyonun düşük tek hanelere indirilmesinin hayati önem taşıdığını ve bu hedefe yönelik mali disiplinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikalarının enflasyonu düşürmeye yönelik sıkılaştırma önlemleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Tasarruf Tedbirleri

Paket kapsamında alınan önlemler şunlardır:

  1. Taşıt Yönetimi: Yeni taşıt alımı ve kiralaması üç yıl süreyle durdurulacak. Mevcut taşıt kullanımı daha verimli hale getirilecek.

  2. Kamu Binaları: Deprem riski dışında yeni bina alımı ve yapımı üç yıl süreyle durdurulacak. Mevcut binaların etkin kullanımı sağlanacak.

  3. Kamu İstihdamı: Emekli olan kadar yeni personel istihdam edilecek. Destek personeli sayısı azaltılacak. Yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getirilecek.

  4. Mal ve Hizmet Alımları: Yatırım ödeneklerinde %15, mal ve hizmet alım ödeneklerinde %10 oranında kesinti yapılacak.

  5. Kamu Yatırımları: Belirlenen öncelikli alanlara yönelik yatırımlar desteklenecek. Örneğin, deprem riski olan bölgelere yönelik altyapı projeleri önceliklendirilecek.

  6. İdari Yapılanma: Mükerrer yapılanmalar önlenerek idari yapılar gözden geçirilecek.

  7. Haberleşme ve İletişim: Dijitalleşme yoluyla tasarruf sağlanacak. Basılı dokümanlar elektronik ortamda paylaşılacak.

  8. Diğer Alanlar: Mobilya, tefrişat gibi demirbaş alımları üç yıl süreyle durdurulacak. Kamu kurumlarının tanıtım amaçlı hediyeler vermesi yasaklanacak.

İzleme ve Uyum

Tasarruf tedbirlerine tüm kamu idareleri ve personelinin uyması zorunlu olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tedbirlerin izlenmesi ve raporlanması için özel bir sistem oluşturacak.

Önemli Vurgular

Bakan Şimşek, tasarruf tedbirlerinin sadece kesinti anlamına gelmediğini, kaynakların etkin ve verimli kullanımını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, pakette yer alan bazı tedbirlerin yasal düzenlemeler gerektirdiğini ve bu konuda yasama organının takdirine bağlı olduklarını ifade etti.

Bu paket, kamunun mali yapısını güçlendirmeyi ve uzun vadeli ekonomik dengeleri sağlamayı amaçlamaktadır.

Editör: Ferit Gücüyener