Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın yanı sıra AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ve sanayiciler de katıldı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve Pelsan-Telasis Tekstil Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şişman da açılışa katılanlar arasındaydı.

Bakan Kacır, yaptığı konuşmada Türkiye'nin bereketli toprakları ve güçlü sanayi altyapısıyla, Trakya'nın ve ülkenin vitrin şehri Tekirdağ'da olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Küresel Zorluklar ve Türkiye'nin İlerlemesi

Dünya ticaretinde yaşanan dönüşüm sürecine değinen Bakan Kacır, küresel güç mücadelesi, teknolojik gelişim, dijital dönüşüm ve planlı sanayileşme gibi faktörlerin ön planda olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti. Bu süreçte Türkiye olarak kritik teknolojilerde bağımsızlık, katma değerli üretim ve yüksek teknoloji ihracatını artırma, nitelikli istihdamı sağlama ve kalkınma hedefleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Sanayideki Başarı ve Liderlik

Türkiye'nin sanayideki istikrarını ve başarısını sürdürülebilirlik, inovasyon ve nitelikli insan kaynağıyla güçlendirdiğini belirten Bakan Kacır, Türkiye'nin Avrupa ve dünyada lider konumda olduğu sektörleri sıraladı:

  • Ticari araç üretiminde Avrupa lideri,
  • Askeri insansız hava aracı üretiminde dünya lideri,
  • Beyaz eşya üretiminde Avrupa birincisi ve dünyada ikincisi,
  • Güneş paneli üretiminde Avrupa lideri ve dünyada dördüncüsü,
  • Çimento ve demir-çelik üretiminde Avrupa birincisi.

Sanayi ve Teknoloji Alanındaki Yatırımlar

Bakan Kacır, Türkiye'nin son 22 yılda sanayide ve teknolojide önemli adımlar attığını, ülkenin dünyayla entegre olarak rekabet gücünü artırdığını ve sanayideki üretim altyapısını güçlendirdiğini ifade etti. Ayrıca tekstil sektörünün Türkiye için önemine vurgu yaparak, geçen yıl 14,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren bu sektörde 199 ülkeye ürün ihraç ettiklerini belirtti.

Tekirdağ'ın Sanayi Potansiyeli

Tekirdağ'ın sanayi potansiyelini ve önemini vurgulayan Bakan Kacır, bölgenin Avrupa'ya yakınlığı, ulaşım olanakları ve cazip yatırım ortamıyla Türkiye'nin önemli bir üretim merkezi olduğunu ifade etti. Son 22 yılda Tekirdağ'da 407 milyar lira tutarında sabit yatırım yapıldığını ve 104 binden fazla nitelikli istihdam sağlandığını belirtti.

Çevreci Sanayi ve Yatırımlar

Bakan Kacır, Trakya'daki sanayinin çevresel etkilerini azaltma çalışmalarına da değindi. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalarla çevreye duyarlı sanayileşmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki yükselişini sürdürmek için yatırım teşvikleri, Ar-Ge destekleri ve sürdürülebilir üretim politikalarıyla çalışmalarına devam edeceklerini ve Türk sanayisinin ülke ekonomisindeki ana aktör olduğunu vurguladı.

Ülkemizin sanayi ve teknoloji alanındaki yükselişini sürdürmek için yatırım teşvikleri, Ar-Ge destekleri ve sürdürülebilir üretim politikalarıyla çalışmalarına devam edeceklerini belirten Bakan Kacır, Türk sanayisinin ülke ekonomisindeki önemini vurguladı. Türkiye'nin dört bir yanında yatırımları teşvik etmeye ve üreten kesimin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bursa’nın ilk Halk Lokantası açılıyor Bursa’nın ilk Halk Lokantası açılıyor

Pelsan-Telasis Tekstil Fabrikaları'nın açılışının ardından Bakan Kacır, ülkenin sanayi ve teknoloji alanındaki ilerlemesini destekleyen politikaların ve yatırımların devam edeceğini vurguladı. Türkiye'nin gelecekte de dünya ekonomisinde etkin bir rol oynamaya devam edeceğine inandığını belirten Bakan Kacır, sanayinin ve teknolojinin ülkenin kalkınmasındaki temel unsurlar olduğunu ifade etti.

Açılış törenine katılanlar, yeni fabrikanın ülke ekonomisine sağlayacağı katkıları ve istihdam olanaklarını memnuniyetle karşıladılar. Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki liderlik iddiasını destekleyen bu tür yatırımların ülkenin ilerlemesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Bakan Kacır'ın açılış törenindeki konuşması, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki ilerlemelerine vurgu yaparak ülkenin ekonomik büyümesini destekleyen yatırım ve istihdam politikalarını ön plana çıkardı. Bakan Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında dünya liderliği hedefine odaklandığını ve bu doğrultuda Ar-Ge, inovasyon ve üretim kapasitesini sürekli geliştirdiğini vurguladı.

Tekstil sektöründeki yatırımların ve üretimin önemine değinen Bakan Kacır, Türkiye'nin tekstil endüstrisindeki başarılarını ve ihracat potansiyelini vurguladı. Ülkenin sanayi altyapısını güçlendirmek ve ekonomik büyümeyi sürdürmek için çeşitli teşvikler ve destekler sağlandığını belirtti.

Bakan Kacır, açılış töreninde Tekirdağ'ın sanayi potansiyelini ve yatırım fırsatlarını öne çıkardı. Tekirdağ'ın stratejik konumu, lojistik avantajları ve sanayi altyapısıyla Türkiye'nin önemli bir üretim üssü haline geldiğini vurguladı.

Son olarak, Bakan Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki başarılarını sürdürmek için Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini ve bu alanda yapılan yatırımların ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Editör: Ferit Gücüyener